Dù UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị phải xin lỗi khi chậm giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân nhưng nhiều sở ngành phớt lờ. 

Quảng Nam: Nhiều sở trễ hạn hồ sơ phớt lờ xin lỗi dân - Ảnh 1.

Các tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Dù UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành phải công khai xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn nhưng đến ngày 15-11, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai vẫn chưa thực hiện.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổng cộng 143 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường. Những hồ sơ trễ hạn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của sở trong xử lý hồ sơ. Đáng chú ý, có nhiều trường hợp các tổ chức đề nghị trả hồ sơ nhiều lần nhưng không được sở này giải đáp.

Tương tự, Sở Xây dựng có tổng cộng 254 hồ sơ trễ hạn và đều không có thông báo trễ hạn và thư xin lỗi đến tổ chức, cá nhân để biết. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tổng cộng 12 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu là các hồ sơ thuộc lĩnh vực thẩm định dự án nhưng chưa có thư xin lỗi. Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai có tổng cộng 17 hồ sơ trễ hạn và cũng chưa thực hiện việc xin lỗi.

Theo Tr.Thường (Người lao động)